ZAWODY CZAPLA CUP 2020 - REGULAMIN


1. CEL ZAWODÓW


2. ORGANIZATORZY ZAWODÓW


3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW :


4. KONKURENCJE:


DWUBÓJ (oś 50m, 11 stanowiskowa):WIELOBÓJ (oś 50m „metale”, 3 stanowiska, stanowisko do rzutek) :
Przy równym wyniku o miejscu decyduje ilość trafień, a w przypadku równej ilości trafień decydują trafienia wyżej punktowane. Protesty w kwestiach spornych rozstrzygane są natychmiast po ich zaistnieniu.


POPPER 10 (oś 25 m)

Minimalna ilość strzałów – 10 szt, ze strzelby śrutowej, amunicja Trap/Skeet, kal.12/16/20, odległość 15 m, do 10 popperów. Postawa strzelecka stojąc, stopka kolby broni dotyka biodra. Po sygnale dźwiękowym (timer) należy ostrzelać 10 popperów w dowolnej kolejności nie opuszczając miejsca startowego. W momencie startu broń musi mieć pustą komorę nabojową, a magazynki mogą być załadowane maksymalnie 5 szt. amunicji. Popper zaliczony musi się przewrócić. Każdy nie trafiony cel to -5 punktów. Każdy zestrzelony cel to +10 punktów, maksymalnie można zdobyć 100 punktów. W przypadku, gdy popper przewróci się samoistnie, strzelec ma prawo dostrzelić go. Strzela wtedy z pozycji złożonej na sygnał timera; czas i wynik doliczany jest do poprzednio uzyskanych punktów. Wynik całkowity (faktor) liczy się dzieląc ilość punktów przez uzyskany czas. Protesty w kwestiach spornych rozstrzygane są natychmiast po ich zaistnieniu.

PISTOLET DYNAMICZNY PD-10 – pistolet centralnego zapłonu kal. 9mm PARA( dopuszczony kal..38 spl) - edycja 25 października, 29 listopada i 20 grudnia

Maksymalna ilość strzałów – 10 szt, odległość 15 metrów do celu metalowego typu popper, start z wyznaczonego boksu na sygnał timer’a, broń rozładowana leży na stoliku, dwa magazynki załadowane 5 sztukami amunicji. . Popper zaliczony musi się przewrócić. Każdy nietrafiony cel to 3 sekundy kary doliczane do czasu uzyskanego podczas konkurencji. Każdy zestrzelony cel to +10 punktów, maksymalnie można zdobyć 100 punktów. Wynik całkowity (faktor) liczy się dzieląc ilość punktów przez uzyskany czas. Protesty w kwestiach spornych rozstrzygane są natychmiast po ich zaistnieniu.

5. UCZESTNICTWO

6. KLASYFIKACJA

7. NAGRODY

8. ZGŁOSZENIA

9. KOSZTY UCZESTNICTWA

10. SPRAWY RÓŻNE